2 km banan 5 km banan Vasabanan 8 km Slalombacksbanan 10 km SM-Spåren 10-12,5 km Änghöjdsbanan 20 km Konstsnöbanan 4 km Slalombacken Skidstadion Skidlekplatsen Filipstads sportby Kalhyttan vinter

klart.se

Spårinfo
Nu väntar vi på snö och kyla... för full fart framåt på snösäkra Kalhyttan! Välkomna!

Bilder ovan kartan, foto: Sid Paulsson, FotoSåsa, Åsa Gärdestam